Видеолекция мон. Константина: Объяснение всенощного бдения. Вечерня. Ч. 3

Видеолекция монаха Константина: Объяснение всенощного бдения. Вечерня. Ч. 3

Объяснение дневных прокимнов вечерни.